Överklaga beslut

Om du som deltagare vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett ärende hanterats av skolan kan du vända dig till flera olika personer kontaktpersoner.

Ordning för överklagan

Allmän kurs Profilkurserna Dans, Konst & formgivning samt Musik Internat, mat, städ, vaktmästeri
1. Linjeledare 1. Linjeledare 1. Husmor
2. Biträdande rektor 2. Rektor 2. Rektor
3. Rektor 3. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad 3. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad
4. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad 4. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn 4. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn
5. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn 5. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR) 5. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)
6. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Linjeledare

Allmän kurs

Eva Egard: 019-602 49 56, 076-118 54 00, eva.egard@kavesta.fhsk.se.

Danslinjen

Anna Gerdin: 019-602 49 62, 070-682 49 62, anna.gerdin@kavesta.fhsk.se.

Konst- och formgivningslinjen

Anna S. Pettersson: 072-141 29 60, anna.pettersson@kavesta.fhsk.se.

Christina Qvick-Engström: 019-602 49 79, 076-116 55 00, c.qvick-engstrom@kavesta.fhsk.se.

Musiklinjen

Stig Erik Nerman: 019-602 49 63, stigerik.nerman@kavesta.fhsk.se. Stig Erik är även ställföreträdande rektor när varken rektor eller biträdande rektor är på plats på skolan.

Biträdande rektor

Anna Johnsson: 070-201 12 55, anna.johnsson@kavesta.fhsk.se.

Husmor

Melissa Persson-Fernsten: 019-6024966 , 070-6074581, melissa.fernsten@kavesta.fhsk.se.

Rektor

Lisa Rosander: 019-602 49 52, lisa.rosander@kavesta.fhsk.se.

Områdeschef för Utbildning och Arbetsmarknad Region Örebro län

Ewa Lindberg: 019-602 63 08, eva.lindberg3@regionorebrolan.se.

Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn

Ordförande Bengt Storbacka: 070-276 20 61, bengt.storbacka@lindesberg.se.

Skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Har du klagomål på skolans agerande även efter att ha kontaktat ovanstående personer? Då kan du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Gör det senast ett år efter att du avslutat kursen. FSR är fristående från Kävesta folkhögskola, och består av personer som inte är anställda på skolan.

Kontakta FSR på 08-412 48 10 eller gör en anmälan direkt på hemsidan:
www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studerandes-rattigheter/Anmalan-till-FSR/

FSR kan framför allt hjälpa dig som är missnöjd med disciplinära åtgärder, avstängning, avskiljning, avtalstvister, närvarorapportering, studieintyg och falsk marknadsföring. FSR kan inte häva ett beslut, men de kan ge skarpa rekommendationer till skolan.

Undantag – studieomdömen kan inte överklagas

Beslut om studieomdöme på Allmän linje kan inte överklagas till någon person eller organisation utanför skolan. Däremot kan du vända dig till Kävestas rektor för att få en omprövning. Det betyder att omdömet tas upp till diskussion igen bland lärarna på allmän linje – och kan ändras.