Ordningsregler för lokaler

Danslinjens lokaler

Kostymförråd

 • Allt som finns i kostymförrådet tillhör Kävesta danslinje och används endast av oss.
 • Kvitteringslistor sitter på garderobsdörrarna och används både när man hämtar ut och hänger tillbaka.
 • Vid behov tvättar eleverna kostym efter användning. Stäm av med lärarna om du känner dig osäker. Vissa material ska ej tvättas.

Elektronik

 • Slå alltid på slutsteget sist.
 • Stäng alltid av slutsteget först.
 • Om stereon tystnar kan det ha gått en säkring. Titta i skåpet utanför danssalen och skjut tillbaka säkringsspaken om den gått.
 • Lämna aldrig danssalen utan att se till att allt är avslaget.

Konst & formgivning

Kursdeltagarna har tillgång till kursrelaterade utrymmen dagtid och kvällstid, fram till kl. 22.00 och under helger.

Arbete i metallverkstaden utanför ordinarie skoltid kräver att man måste vara minst två i lokalen samtidigt. Maskiner och gas skall vara avstängda när arbetet är avslutat.

Musik

Sal 9

 • Inga noter får lämna huset. Endast till kopiering, därefter tillbaka på sin plats.
 • Kör- och sångnoter sorteras efter kompositör – ej löpande numrering som kammarmusiken. Om Du ej är säker på sortering- lägg noten i lådan för insortering. Noter ska ej ligga framme, varken skolans el privata.
 • Notkatalogen finns på internet: noter.orebroll.se (Funkar endast på datorer i skolhuset)
 • Täcket skall alltid läggas på flygeln efter avslutad lektion, repetition, övning.

Sal 10

 • Inga skivor ska lämna vån 3.

Aulan

 • Täcket skall alltid läggas på flygeln efter avslutad lektion, repetition, övning.
 • Trumsetet skjuts in i hörnet.
 • Notställ hängs upp på vagnen. Mikrofonstativ på sina hängare.
 • Inga privata instrument el material får lämnas i aulan! Aulan hyrs regelbundet ut och måste vara i presentabelt skick. Dra ej iväg med aula-notställen. Dessa ska absolut inte användas vid externa konserter.
 • Använd ej nödutgången. Den måste efter öppning stängas med särskild nyckel, och flygeln mår inte väl av kalluft vintertid.
 • Inget privat i skåpen.

Källaren, stora huset

 • Låda för ihopfällbara notställ+ tre lätta Nilton-notställ i axelremsväska ska stå i förrådet i sal 4. Använd dessa vid externa konserter. Tag aldrig ut stora notställ med brun plastskiva. De tål ej transporter.
 • Inga noter och instrument ska ligga framme efter dagens övning. Använd hyllor och elevskåp.
 • Akustiska gitarrer hängs upp på sin plats.
 • Finns en knapp för att slå på ventilationen. (Kvällar & helger.)