Likabehandling

Kävesta folkhögskolas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling utgår ifrån skolans likabehandlingsplan.

Visionen för Kävestas likabehandlingsarbete är:

  • Att alla deltagare, personal och gäster medverkar till att Kävesta ska vara en plats där människor möts under respektfulla former och där ingen upplever sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling.
  • Att alla Kävestas deltagare ska behandlas likvärdigt och ges förutsättningar att kunna tillgodogöra sig sina studier.

Du kan läsa mer om likabehandlingsarbetet i Likabehandlingsplan Kävesta läsåret 2017-2018 (pdf).

Om en deltagare diskriminerar, trakasserar eller kränker skolkamrater eller personal kan skolan vidta disciplinära åtgärder.