Kursbevis & intyg

Vid avslutad kurs får deltagaren antingen ett kursbevis eller ett intyg. Kursbeviset visar vilka ämnen som ingått i kursen. Intyg visar endast att deltagaren varit inskriven på skolan.

Kursbevis vid godkänd studieinsats

Kursbeviset är ett dokument som visar vilka ämnen deltagaren studerat och hur många lektionstimmar de omfattar. Kursbeviset skall även visa om deltagaren haft förtroendeuppdrag, exempelvis suttit i deltagarrådet eller varit skyddsombud.

Villkoret för att få ett kursbevis är att deltagaren har genomfört en godkänd studieinsats.

Kursbevis för deltagare på dans, konst & formgivning samt musik

Enskilda ämnen kan markeras med stjärna i deltagarens kursbevis. Det innebär att frånvaron i det ämnet varit över 20 % under läsåret.

Kursbevis för deltagare på allmän linje

Utöver kursbevis kan deltagare på allmän linje få  behörigheter och studieomdöme. Behörigheter och studieomdöme kompletterar ditt kursbevis, och krävs om du ska söka till högskola eller universitet.

Intyg vid avbrott eller ej godkänd studieinsats

Deltagare som inte har uppnått godkänd studieinsats eller  avbryter kursen i förtid får ett intyg.

Intyget innehåller information om vilken tidsperiod deltagaren varit inskriven på skolan, samt om deltagaren haft några förtroendeuppdrag.