Dokumentation av studieresultat

Varje utbildning kan ge sina deltagare olika typer av intyg på påbörjade och avslutade studier.


Dokumentation av studieresultat på profilkurserna

Deltagare som har uppnått en godkänd studieinsats på någon av linjerna för Dans, Konst- och formgivning eller Musik, får efter avslutad kurs ett kursbevis.

Kursbeviset är ett dokument som visar vilka ämnen deltagaren studerat och hur många timmar de omfattar. Deltagare som inte får ett kursbevis får istället ett intyg om att den har studerat på Kävesta och hur lång utbildningen varit.

Kursbevis på Danslinjen och Musiklinjen

Enskilda ämnen kan markeras med stjärna i deltagarens kursbevis. Det innebär att frånvaron i det ämnet varit över 20 % under läsåret, men att deltagaren har en godkänd studieinsats.

Kursbevis på Konst- och formgivningslinjen

Enskilda ämnen kan strykas, och finns då inte med i deltagarens kursbevis. Det innebär att frånvaron i det ämnet varit över 20 % under läsåret, men att deltagaren har en godkänd studieinsats.


Dokumentation av studieresultat på Allmän kurs

Intyg för behörigheter till högskolestudier och yrkeshögskolestudier

Deltagare som klarar sina studier på Allmän kurs får ett intyg som visar vilka behörigheter och vilket studieomdöme de uppnått. Du kan läsa mer om hur detta fungerar på Kävesta här:

Intyget är skapat av Folkbildningsrådet och ser likadant ut för alla som studerar på Allmän kurs i hela Sverige. Folkhögskola.nu skriver mer om behörigheter på allmän kurs.


Intyg vid avbrott eller icke godkänd studieinsats

Deltagare som inte uppnått en godkänd studieinsats eller avbryter kursen i förtid får ett intyg med information om att deltagaren varit inskriven på skolan.


Övriga intyg och diplom

Deltagare som behöver andra typer av intyg, t.ex. på begäran från CSN, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller liknande, kontaktar sin linjeledare.

Deltagare som haft förtroendeuppdrag som t.ex. representant i deltagarrådet eller skyddsombud, får vid terminens slut ett diplom.