Deltagarinflytande

På Kävesta erbjuds både formella och informella, skolövergripande och klassvisa forum och möten för deltagarinflytande och information. Deltagare och personal har tillgång till både fysiska möten och olika digitala forum.

Deltagarråd

Kävesta folkhögskola har ett deltagarråd med representanter från alla klasser. Deltagarrådet träffas ca en gång per månad. En personalrepresentant stöttar deltagarrådet och deltar på mötena enligt överenskommelse med deltagarrådet.

Deltagarna leder mötet och skriver protokoll, som sedan finns tillgängliga för alla deltagare och personal. Deltagarrådets roll är att vara en länk mellan skolan och klasserna.

Måndagsmöte/klassamling

Varje vecka finns ett tillfälle för klassen att få information av klassläraren om vad som händer på skolan den närmaste tiden. Detta är också ett tillfälle för deltagare att lyfta frågor och tankar, till exempel information till eller från deltagarrådet.

Mötestid

Kävesta erbjuder samtliga deltagare att mötas fritt mellan 12.20 och 13.00 varje torsdag. Då kan intressegrupper bildas och det finns tid för möten, såsom deltagarråd och skolråd.

Internat- och husmöten

Husmor håller möten ett par gånger per termin där både husmor och deltagarna kan lyfta frågor som rör boendet. Möten sker både för samtliga internatboende och de som bor i ett särskilt hus.