Deltagarinflytande

Kävesta organiserar deltagarinflytandet i fyra former, där personal stöttar hela tiden eller vid behov. Deltagare kan på egen hand forma intressegrupper under exempelvis mötestid, samt påverka sin utbildning i dialog med lärare och linjeledare.

Klasstimme

Alla klasser träffas varje måndag för att få information och stämma av inför kommande arbetsvecka. Klassen kan även prata om frågor som kommer från, eller ska tas upp i, olika råd.

Deltagarråd och kursråd

Deltagarrådet utgörs av representanter från varje klass. De träffas regelbundet för att diskutera frågor som kommit upp i klasserna. Fokus ska vara på frågor som är skolgemensamma.

Deltagarrådet träffar lärarrepresentanter från skolans alla linjer tillsammans med husmor och rektor en till två gånger per termin. Dessa möten kallas för kursråd.

Internat- och husmöte

Alla som bor på skolans internat träffar regelbundet husmor för att diskutera olika frågor som rör boendet.

Skyddsombud

Skyddsombud väljs varje år för att tillsammans med skolan arbeta med arbetsmiljön på Kävesta.