Deltagarinflytande

På Kävesta erbjuds både formella och informella, skolövergripande och klassvisa forum och möten för deltagarinflytande och information. Deltagare och personal har tillgång till både fysiska möten och olika digitala forum.

Deltagarråd

Kävesta folkhögskola har ett deltagarråd med representanter från alla klasser. Deltagarrådet träffas ca en gång per månad. En personalrepresentant stöttar deltagarrådet och deltar på mötena enligt överenskommelse med deltagarrådet.

Deltagarena leder mötet och skriver protokoll, som sedan finns tillgängliga för alla deltagare och personal. Deltagarrådets roll är att vara en länk mellan skolan och klasserna och deltagarrådsrepresentanten för information mellan klassen och deltagarrådet.

Skolråd

Deltagarrådet träffar lärarrepresentanter från alla skolans linjer tillsammans med husmor och rektor en till två gånger per termin. Dessa möten kallas skolråd.

Måndagsmöte/klassamling

Varje vecka finns ett tillfälle för klassen att få information av klassläraren om vad som händer på skolan den närmaste tiden. Detta är också ett tillfälle för deltagare att lyfta frågor och tankar, till exempel information till eller från deltagarrådet.

Mötestid

Kävesta erbjuder samtliga deltagare att mötas fritt mellan 12.20 och 13.00 varje torsdag. Då kan intressegrupper bildas och det finns tid för möten, såsom deltagarråd och kursråd.

Internat-/husmöte

För de deltagare som bor på skolan finns möjlighet att få information och att uttrycka behov och tankar om boendet. Dessa möten sker några gånger per termin.