Behörigheter på Allmän kurs

Deltagare som klarar sina studier på Allmän kurs får ett intyg som bland annat visar vilka behörigheter och vilket studieomdöme de uppnått. Intyget är skapat av Folkbildningsrådet och ser likadant ut för alla som studerar på Allmän kurs i hela Sverige.

Kävesta folkhögskola kan ge samtliga grundläggande behörigheter för studier både på högskola och yrkeshögskola.

Kävesta folkhögskola kan också ge vissa särskilda behörigheter för studier på högskola.

För att bli behörig ska deltagaren ha uppnått kunskaper som motsvarar gymnasiebetyget E (godkänd nivå) eller högre i respektive ämne.


Behörigheter för högskolestudier

Grundläggande

 • Svenska 1, 2 & 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 & 3
 • Engelska 5 & 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Särskilda

 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b & 2c
 • Naturkunskap 1a2 & 2
 • Samhällskunskap 1a2

Behörigheter för yrkeshögskolan

 • Svenska 1 (eller Svenska som andraspråk 1)
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1