Behörigheter på Allmän kurs

Deltagare som klarar sina studier på Allmän kurs får ett intyg som visar vilka behörigheter de uppnått. Intyget är skapat av Folkbildningsrådet och ser likadant ut för alla som studerar på Allmän kurs i hela Sverige.

Kävesta folkhögskola kan ge grundläggande och särskilda behörigheter till deltagare som har uppnått kunskaper motsvarande betyget E (godkänd nivå) eller högre i gymnasieskolans kärnämnen.

För att få behörigheter ska deltagaren även ha uppnått en godkänd studieinsats.

Grundläggande behörigheter

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Särskilda behörigheter

 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Samhällskunskap