Avgifter och kostnader

Sveriges folkhögskolor tar inte ut någon avgift för undervisningen. Däremot betalar deltagare på Kävesta för mat och boende samt en månadskostnad för studieresor och undervisningsmateriel.

Se kostnader under varje utbildning:

Om kostnaderna av någon anledning kan komma att överskrida de belopp som angetts före kursstart, ska det alltid ske i överenskommelse mellan skolan och deltagarna.


Vad ingår i kostnaderna?

Mat för deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på skolans internat betalar för fika och lunch alla skoldagar.

Hyra och mat för deltagare som bor på internatet

I hyran ingår säng inklusive kudde, täcke och lakan, skrivbord, bokhylla, fåtölj, stol, ett litet bord, gardiner samt handdukar.

Deltagare som bor på skolans internat betalar förutom hyra även för frukost, fika, lunch och middag måndag till torsdag, samt frukost, fika och lunch på fredagar.

Kostnad för läromedel, studieresor m.m.

Varje månad betalar skolans deltagare en schablonkostnad som ska täcka läromedel (till exempel böcker, konstmaterial och noter) och studieresor (det vill säga resor till aktiviteter som friluftsdagar, studiebesök eller konserter) som ingår i utbildningen. Kostnaden varierar beroende på vilken utbildning deltagaren går.

Den som t.ex. vill använda mer material än det som ingår i månadsavgiften har möjlighet att göra det, men behöver då betala extra.

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad denna kostnad använts till vid terminens slut. Om hela beloppet inte har använts så får deltagaren tillbaka de pengar som blir över, genom att summan räknas bort från fakturan som skickas i december (höstterminen) eller maj (vårterminen).


Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Deltagare som inte bor på internatet kan eventuellt få avdrag på matkostnaden, om de har varit långtidssjukskrivna och kan visa upp ett läkarintyg.

Deltagare som bor på skolans internat kan få avdrag på matkostnaden om de varit frånvarande minst fem vardagar i rad, och bott på annan ort än Kävesta under den tiden, samt anmält sin frånvaro till skolan.


Obetalda fakturor

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. Det kan också leda till att deltagaren inte blir antagen till nästa läsår. Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan också nekas att studera vidare nästa termin eller läsår.