Avgifter och kostnader

Sveriges folkhögskolor tar inte ut någon avgift för undervisningen. Däremot betalar deltagare på Kävesta för mat och boende samt en månadskostnad för studieresor och undervisningsmateriel.

Se kostnader under varje utbildning:

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på dessa kostnader vid avslutad kurs.

Om kostnaderna av någon anledning kan komma att överskrida de belopp som angetts före kursstart, ska det alltid ske i överenskommelse mellan skolan och deltagarna.

Avdrag för matkostnad vid fem skoldagars frånvaro

Om du är frånvarande minst fem vardagar i rad behöver du inte betala matkostnaden för den perioden. Frånvaron ska vara anmäld.

Obetalda räkningar

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. Det kan också leda till att deltagaren inte blir antagen till nästa läsår.