Antagningen på Kävesta folkhögskola

Här kan du läsa om antagningen till Kävesta folkhögskola och hitta mer information om antagningsprocessen till varje utbildning.

Minst 18 år

För att kunna bli antagen till Kävesta folkhögskola behöver du fylla minst 18 år samma år som du börjar på skolan.

Skolan har ingen övre åldersgräns.

Ett år i taget

Du antas alltid ett läsår i taget. Om utbildningen omfattar mer än ett läsår så gör skolan en bedömning om du antas till nästa läsår eller inte.

Bedömning av studieinsats varje termin

Vi gör även en bedömning av din studieinsats i slutet av varje termin. Om du inte har en godkänd studieinsats så kan du bli avskild, vilket betyder att du inte får fortsätta dina studier nästa termin.

Mer om antagningen till skolans utbildningar

Alla utbildningar på skolan kallar sökande till intervju och/eller antagningsprov.

Här kan du läsa mer om hur antagningen till varje utbildning går till: