Ett pappersdokument som ligger på ett träbord. Text: Studeranderättslig standard. På pappret vilar en hand. Vid sidan ligger en penna.

Studerandes rättigheter

På Kävesta folkhögskola finns policyer, riktlinjer och rutiner som styr vår verksamhet. Som deltagare på skolan är det viktigt att du känner till dessa. Kävesta regler finns samlade i en studeranderättsliga standard.

Studeranderättslig standard, vad är det?

Kävestas studeranderättsliga standard är en samling av alla regler du behöver känna till när du studerar på skolan. Du skall kunna veta vad som förväntas av dig, men också vad du skall kunna förvänta dig av skolan. Till exempel:

  • Vilka kriterier gäller vid antagning till skolans linjer?
  • Vad behöver jag betala för mat och boende?
  • Vilken syn har skolan på droger och alkohol?

I menyn hittar du alla olika delar av Kävestas studeranderättsliga standard. Du kan också ladda ner hela dokumentet som pdf:

Studeranderättslig standard 2019-08-16 (pdf)

Kontakta rektor Elisabeth Rosander om du har frågor:

Elisabeth Rosander
Telefon: 019-602 49 52
E-post: lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Folkhögskolornas studierättsliga råd

Att skapa en studierättslig standard har varit ett förslag från Folkhögskolornas studierättsliga råd (FSR).

Förut gick det inte att anmäla sitt missnöje till någon oberoende organisation utanför den egna skolan. Men nu är det möjligt för dig som deltagare att vända dig till FSR för att få din sak prövad.

På Folkhögskola.nu finns mer information om folkhögskolans studeranderättsliga råd.