Deltagare tar vattenprov i Kävestas damm, för en laboration i naturvetenskap.

Miljöarbete

Att värna om miljön ser vi som en självklarhet. Vi arbetar hela tiden för att minska skolans miljöpåverkan.

Några av våra viktigaste åtgärder för en bättre miljö är:

Miljömedvetna inköp av livsmedel

Under 2018 var 68 % av våra livsmedel ekologiskt producerade eller Krav-märkta. Vi har arbetat sedan 2009 för att öka denna anden, som då var 37 %.

All potatis vi äter är Krav-märkt.

All fågel och allt kött kommer från Sverige.

Fortbildning i miljöfrågor

Alla deltagare och personal på skolan får möjligheten att lyssna på föreläsare och delta i aktiviteter som lär oss mer om miljöfrågor. Hur gör vi till exempel miljösmarta och miljövänliga val i vardagen?

Minskad elförbrukning

Genom installation av en pelletspanna för uppvärmning av skolans lokaler har elförbrukningen begränsats.

Färre transporter

Vi samordnar beställningar i så stor utsträckning som möjligt, för att minska utsläpp vid varutransporter till skolan.

Miljöpolicy

Kävesta folkhögskola följer Region Örebro läns miljöpolicy och medverkar i landstingets miljöarbete. Läs mer om Region Örebro läns miljöarbete.

Miljöpris 2011

2011 fick Kävesta folkhögskola Örebro läns landstings (numera Region Örebro län) miljöpris. Prispengarna på 30 000 donerades till Världsnaturfonden – WWF. 20 000 gick till ett trädplanteringsprojekt och 10 000 till projektet Rädda Östersjön.