Tre deltagare spelar fotboll i grönskan på Kävesta.

Om Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskolas atmosfär lämnar få oberörda. Många säger att det känns som att komma hem. Röda hus med vita knutar, vackra träd och en näckrosdamm ger skolan en Bullerbykänsla.

Kävesta är en av Sveriges äldsta folkhögskolor, grundad 1873. Sedan 1878 har skolan legat på samma plats som idag; nära samhället Sköllersta, knappt två mil söder om Örebro.

Kävesta folkhögskola ägs och drivs av Region Örebro län. Skolan har en kulturprofil, där det förutom Allmän linje finns linjer för Dans, Konst och formgivning samt Musik. Till utbildningarna inom kulturprofilen kommer sökande från hela landet.

Trygg respektfull miljö

Kävesta ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett mål med sina kommande studier eller tidigare erfarenheter av att gå i skolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö för alla. Om vi visar varandra ömsesidig respekt kan vi mötas, växa som människor och ta till oss nya erfarenheter och kunskaper.

Deltagardemokrati

Folkbildning handlar om att hitta verktyg för att kunna påverka och förändra både sin egen livssituation och samhället i stort. Undervisningen bygger på ständig dialog mellan deltagare och lärare. Som deltagare har du också visst inflytande över skolans verksamhet genom olika forum, som till exempel:

  • Deltagarråd
  • Kursråd
  • Matråd
  • Internatråd

Drog- och alkoholfritt

För att kunna erbjuda en trygg och respektfull miljö på Kävesta råder nolltolerans mot alkohol och droger. Det gäller både på skolan och på internatet, samt vid aktiviteter som anordnas av skolan. Läs mer i vår drogpolicy och handlingsplan.

Studerandes rättigheter

Kävesta folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studerande rättsliga råd, vilket innebär att vi ska ha tydliga regler för till exempel antagning, frånvaroregler och deltagardemokrati.

Både deltagare och personal förutsätts läsa igenom dessa regler, för att vi ska kunna känna till våra rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Läs mer om studeranderätt.

Gemensamma aktiviteter

Utöver verksamheten på varje linje möts skolans alla deltagare vid gemensamma aktiviteter. Främst det vi kallar Aktuellt, Valämne och Mötestid, men även frilufts- och aktivitetsdagar.

Aktuellt

Vid Aktuellt får skolan besök av föreläsare som talar om olika ämnen – allt från dagsfärska samhällsfrågor till hur du startar en framgångsrik gycklargrupp. Några som har besökt Aktuellt är Reportrar utan gränser, Teater Martin Mutter och landstingets blodcentral. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare från dig som går på skolan!

Valämne

Under Valämnestiden får du chansen att knyta kontakter med deltagare från skolans alla linjer över ett gemensamt intresse, allt från dans för nybörjare till att lösa korsord eller se och diskutera film. Vilka valämnen som erbjuds varierar från termin till termin.

Mötestid

Mötestid är till för att skolans deltagare själva ska kunna ta initiativ till aktiviteter och dela med sig av sina kunskaper. Tidigare har Mötestiden bland annat innehållit styrketräning, hårdrockshistoria och promenader.