Julkonsert i S:t Nicolai kyrka 2015

18 december, 2015
Kören dirigeras.

Musiklinjen höll sin årliga julkonsert i S:t Nicolai kyrka i Örebro, vilket också markerade slutet för höstterminens framträdanden.

En nästan fullstatt kyrka fick lyssna till musik av bland andra Corelli, Bach och Händel.

Ett stort tack till höstens publik, och varmt välkommen till vårens evenemang!

Julkonsert i S:t Nicolai kyrka 2015 – Bildgalleri

 

Träffa Kävesta på SACO Studentmässa 2-4 december

20 november, 2015
Miljöbild från Kävesta folkhögskola. Text: "Träffa Kävesta folkhögskola på SACO-mässan 2-4 december!"

Skolans profillinjer Dans, Konst och formgivning samt Musik kommer att vara på plats under SACO:s årliga studentmässa i Stockholm 2-4 december. Ett perfekt tillfälle för dig som funderar på att studera dans, konst eller musik efter gymnasiet att komma och träffa oss!

Kävesta finns på plats i monter C09:11. Kom förbi om du har några funderingar om våra linjer, eller om du vill vara med och tävla om en tygkasse med Kävesta-tryck!

Vi håller även seminarium 13.00 i sal C8, alla mässans tre dagar.

Facebook-evenemang

Kävesta på SACO studentmässa i Stockholm

Film: Vill du studera dans efter gymnasiet?


Danslinjen på Kävesta

Film: Vill du studera konst efter gymnasiet?


Konst- och formgivningslinjen på Kävesta

Film: Vill du studera musik efter gymnasiet?


Musiklinjen på Kävesta

Kävesta bjöd in till regional konferens för Inkludera Mera

22 oktober, 2015
Fem personer sitter runt ett bord och diskuterar. En antecknar på stort papper.

Tisdagen 20 oktober samlades ett tjugotal deltagare och lärare från sex folkhögskolor (Kävesta, Mora, Hagaberg, Nyköping, Västerås och Karlskoga) på Kävesta, för att utbyta erfarenheter av projektet Inkludera Mera. Representanter från SISU – Indrottsutbildarna, Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) och Tegelbruket bjöd på sina erfarenheter under rubriken ”Föreningslivet – en arena för integration”.

Föreningslivet som arena för integration

David Fast berättade om SISU och ÖLIFs arbete med ensamkommande flyktingar, där föreningarna erbjuder ledarutbildningar och hjälp att starta upp ny föreningsverksamhet i den norra länsdelen.

Jasmin Benca berättade också hur ÖLIF kommer att arbeta vidare med projektet.

Daniela Durmaz berättade om den verksamhet Tegelbruket har för att stötta och underlätta för unga tjejer att ordna aktiviteter inom spontanidrott och kultur.

- Jag tror vi alla blev inspirerade av hur Daniela arbetat med att stötta och lämna över ansvaret till ungdomarna själva. Det kan vi som folkhögskolor lära oss av, säger Tom Landberg, ansvarig för Inkludera Mera på Kävesta.

Två personer sitter vid ett bord. Den ena vilar huvudet på handen. Den andra pratar.

Daniela Durmaz och Jasmin Benca berättar om sina verksamheter.

Erfarenhetsutbyte och nya tankar

Dagen fortsatte med att skolorna presenterade sina olika arbeten inom ramen för Inkludera Mera.

- Jag tror att vi alla fick upp ögonen både för vad vi själva faktiskt har åstadkommit, och hur andra har jobbat. Vi fick många intressanta uppslag om hur vi kan arbeta vidare med projektet, berättar Anna Johnsson, verksamhetsutvecklare på Kävesta.

Skolorna berättade om många olika metoder och arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle, bland annat:

 • Språkcaféer
 • Besök på asylboenden
 • Julbasaarer
 • Tematiskt arbete i undervisningen
 • Offentliga föreläsningar
En grupp från Inkludera Mera projektet diskuterar i biblioteket.

Gruppdiskussion i Kävestas bibliotek

Metodbok kommer i december

Planen för hela Inkludera Mera-projektet är att erfarenheterna från alla 31 deltagande skolor ska samlas i en metodbok.

Boken ska presenteras i december och är tänkt att ge inspiration och handfasta förslag på hur både lokalsamhälle och skola kan arbeta med inkludering.

Fakta om Inkludera Mera

Inkludera Mera är ett projekt som drivs med medel från Arvsfonden. 31 folkhögskolor över hela landet deltar.

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att motverka rasism, intolerans och främlingsfientlighet och för ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer på www.inkluderamera.se.

Frågor under sommaren 2015?

16 juni, 2015
Miljöbild Kävesta - Hantverkshuset omgivet av sommargröna träd och gräsmattor

Kävesta har sommaruppehåll 22 juni – 4 augusti.

Om du har frågor om din utbildning (antagning, skolstart, m.m.) under denna period, kontakta din linjeledare.Du kan också se om du hittar svaret på din fråga i vår information om skolstart höstterminen 2015.

Om du behöver hjälp i ett akut ärende, kontakta rektor Elisabeth Rosander (gärna via SMS).

Kontakt Allmän linje

Håkan Olsson

070-304 82 82

Kontakt Danslinjen

Anna Gerdin

070-682 49 62

Kontakt Konst- och formgivningslinjen

Christina Qvick-Engström

019-602 49 79

Kontakt Musiklinjen

Stig-Erik Nerman

073-980 86 60

Akuta ärenden

Rektor Elisabeth Rosander

070-552 82 06

Deltagarrådet på Kävesta gör skillnad

22 maj, 2015
Deltagarrådet sitter på filt och har picknick.

Kävesta har haft ett aktivt deltagarråd under läsåret 2014 – 2015. Deltagarrådet hade sitt sista möte i torsdags och nu summerar vi deras arbete.

Mycket har hänt tack vare deltagarrådet

 • Deltagarrådet har drivit många frågor. Här är ett urval:
 • Skidresa till Romme Alpin även i år
 • Fadderprogram för nya deltagare till höstterminen 2015
 • Yoga- och Zumbakvällar på skolan
 • Prioritera tillgänglighet i Kävestas likabehandlingsarbete
 • Bättre studiero i datasalar, biblioteket och under studietid. Biblioteket har fått en tyst avdelning och skolan har fått fler avskärmade studieplatser
 • Fler bärbara datorer har köpts in. Den som skriver fördjupningsarbeten kan låna hem en dator.

Forma deltagarrådet

Deltagarrådet har arbetat en hel del med att definiera sitt uppdrag, vilka frågor som ska tas upp där och ur deltagarrådet ska fungera i relation till övriga demokratiska forum på Kävesta (t.ex. Allmänna linjens råd och Kursråd).

Möten med andra aktörer

Kävestas deltagarråd har även mött och diskuterat med aktörer utanför skolan, som till exempel Folkbildningsrådets etiska råd, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Sveriges förenade studentkårer.


Vad är deltagarrådet?

Deltagarrådet är ett forum där alla klasser kan lyfta skolgemensamma frågor. Alla klasser har representanter och dessa ansvarar för att kommunicera mellan klassen och deltagarrådet.

Deltagarrådet träffas i Kursråd en till två gånger per termin. Kursrådet består även av lärarrepresentanter, rektor och husmor.

Mikael Sjömilla om att hitta sin talang och bilduttryck

30 april, 2015
Mikael framför en powerpointbild

Mikael Sjömilla har bland annat arbetat med bild och form för Cullbergbaletten och Riksteatern. Idag föreläste han på Kävesta folkhögskola om hur han hittade sin talang och egna uttryckssätt.

Sitt eget konstnärliga uttryckssätt

På högstadiet hittade Mikael tecknandet och sitt eget bilduttryck.

- Jag var blixtsnabb på att överföra något jag sett, hört eller läst till handen och pappret. Men läraren tyckte att det var viktigast att jag ritade perspektiv med linjal.

Ville bli poet eller bildkonstnär

Kulturämnen som konst, dans och musik var det som Mikael var mest intresserad av under högstadiet. Han hoppades att studievägledaren skulle ge honom en skjuts ut i världen.

- Jag berättade att jag ville bli poet eller bildkonstnär. Men studievägledaren menade att för det behövde man vara begåvade, och det kunde han inte se att jag var.

Ängeln från Kumla

Efter gymnasiet träffade Mikael en person som såg hans talang och uppmuntrade honom.

- Jag träffade en ängel från Kumla som såg mina teckningar. Han sa åt mig att jag skulle rita som jag ville, och jag insåg att jag kunde göra saker på mitt sätt.

Därefter har Mikael följt sina drömmar och utvecklat sina talanger.

- Jag har studerat skrivande på en folkhögskola, läst mycket, arbetat med bland annat bild & form, fotografi och grafisk formgivning.


Mikael Sjömillas hemsida

Sara Granér gästade Kävesta

23 januari, 2015
Sara Granér föreläste på Kävesta

Igår hade vi på Kävesta besök av serietecknaren Sara Granér. Sara Granér har skrivit flera seriealbum, bland andra ”Det är bara lite AIDS” och ”All I want for Christmas is planekonomi”. Först var Sara med på Aktuellt, för att berätta om sina serier och sin skapandeprocess. Därefter höll hon en workhop för deltagarna på Konst- och formgivningslinjen.

Fördelen med att vara clueless

Sin ”enda” konstubildning skaffade sig Sara vid Kvarnby folkhögskolas serielinje. För henne var folkhögskoletiden ett sätt att ta sitt intresse på allvar, och träffa andra som ville samma sak. Sara menar också att det kan finnas fördelar med att inte ha gått fler utbildningar.

- Ibland är det bra att vara lite clueless, att inte känna till gängse normer. Folk som ”kan” konst har till exempel påpekat att både djur och politisk konst är ute. Och det är ju info jag är glad att jag inte fått!

Att inte rita tekniskt perfekt kan också skapa ett personligt uttryckssätt.

- Jag är ingen jättebra ”tecknare”. Till exempel har jag svårt med händer. Men, om jag kunde rita en riktig hand skulle kanske mina bilder bli mycket tråkigare, säger Sara medan hon visar en av sina kantiga djurfigurer, som på något vis lyckas hålla i en kniv.

Sara Granér håller fram ett kuvert som en deltagare tar upp en lapp ur. Runt om två nyfikna deltagare.

Sara Granér höll en kreativ workshop för deltagarna på Konst & formgivningslinjen.

Serier en fråga om tillgänglighet

Anledningen till att det blev just serier förklarar Sara med att formen var mer tillgänglig än andra uttryckssätt.

- Om jag vill göra en bronsskulptur så är det lite svårare att veta var jag ska börja. Hur får jag tag i materialet? Kan jag hacka fram formen med en sked? Serier, då räcker det med kollegieblock, pennor och kanske en sax att klippa i tidningar med. Jag gillar tramsiga och störiga uttryck. Det är lite som att sitta och rita av matteläraren under lektionen på högstadiet – och sen ritar kompisen dit en pratbubbla.

Tror på kvantitet före kvalitet

Efter sin utbildning, utan deadlines och uppgifter, var Sara orolig för att tappa fart och inspiration. Lösningen blev ett system med att rita en bild varje dag. Enda kravet: det måste hända något i bilden.

- Jag tänkte att det är 365 dagar på ett år, och runt 200 sidor i ett seriealbum. Så om jag ritade en bild per dag skulle jag ha råd att vara dålig. Du kan vaska fram guldkorn, men då måste du ha en massa småsten.


Mer om Konst- & formgivningslinjen på Kävesta

Musiklinjen spelade sig igenom Skåne och Danmark

23 maj, 2014
Musiklinjens turné 2014 - 9

Förra veckan var musiklinjen iväg på en turné  i Skåne och Danmark. Vi besökte bland annat Köpenhamn och gjorde studiebesök på musikkonservatorierna där.

Vi hade flera konserter, till exempel på:

 • Sundsgårdens folkhögskola
 • Ängelholms kyrka
 • S:t Nikolai kyrka i Halmstad
 • Mariakyrkan i Helsingborg
 • Hallands nation vid universitetet i Lund

Se bildgalleriet från musiklinjens turné

Siavosh Derakhti från Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet besökte Kävesta Aktuellt

27 mars, 2014
Siavosh Derakhti föreläser på Kävesta folkhögskola.

Siavosh berättade inlevelsefullt och hjärtligt om hur han efter några struliga ungdomsår gick tillbaka till skolan och fick utlopp för sitt engagemang i samhällsfrågor.

Efter ett projektarbete på gymnasiet, som ledde honom och hans klass till Auschwitz, bildande han föreningen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism).

Läs mer om Siavosh Derakhtis föreläsning

Peter Asplund gästlärare på Kävesta

23 oktober, 2012
Peter Asplund gästar Kävesta 2012

- Jag skulle vilja att det var mer som en jordfräs!

Peter Asplund gestikulerar att händerna borrar sig ner i jorden. Ensemblen nickar och tar låten en gång till. Och visst märks skillnaden.

- Jättebra! Nu fick ni till ett komp jag skulle vilja spela till!

Peter Asplund är en av Sveriges mest framstående jazztrumpetare, som spelat in med bland andra Bo Kaspers Orkester. Han har varit på Kävesta folkhögskola för att under två dagar undervisa på linjen för jazz, pop och rock. Idag är det ensemblespel på schemat. Igår berättade Peter för deltagarna om sin egen musikaliska resa.

- Igår var det ett jättebra snack. Alla kan nog känna igen sig och få ut något av det, säger Nicklas som går på musiklinjen.

- Eleverna är taggade och det är ett fantastiskt fint gäng här. Dom lyssnar verkligen på varandra, det finns en bra vibe, tycker Peter om Kävestadeltagarna. Lärarna verkar seriösa och brinner för det här, det finns inte någon slentrian i undervisningen, fortsätter han.

Peter Asplund sitter på en stol till höger. Till vänster en deltagare med gitarr.

Peter Asplund höll workshop med JPR-inriktningen.

Var är jazzhjältarna?

Det är viktigt att unga musiker får höra från dem som varit med ett tag, anser Peter. Han menar att orsaken till att få idag spelar blåsinstrument till stor del handlar om två saker: avsaknaden av tydliga hjältar och förmånen att få utvecklas över tid.

- Jag tror att ungdomar behöver hjältar. Titta in i vilken fotbollsintresserad flicka eller pojkes rum som helst och du hittar garanterat en bild på Zlatan. Fotboll syns hela tiden i media. Hur ofta ser du någon som spelar jazz på TV?

I och med program som Idol menar Peter att bilden av en musikalisk karriär är att en person kommer ifrån ingen stans och får ett par veckor på sig att spela in och sälja en platta.

- Idag har gamla folkparkstävlingar blivit det största inom TV. Men det här tar ju tid. Allt tar tid.

Låt lärandet ta tid

Själv blev Peter professionell musiker efter att ha tagit ”alla kulturskoletimmar man fick”, musikgymnasium och fyra år på musikhögskola. Sverige är ett litet land med många duktiga musiker är det svårt att slå sig fram. Hans råd är att hitta det man gillar och låta det få ta sin tid, inte jämföra sig för mycket med bekanta som tjänar stora pengar samtidigt som man själv kanske sitter i en källare och spelar.

- Eftersom man bara har ett enda liv har man ett ansvar att göra det till vad man vill att det ska vara. Låt det ta sin tid. Du behöver inte vara färdigutbildad och ha apa, häst och villa innan du är tjugofem.