Fossilt är fossilt – Aktuellt om hopp och allvar i klimatfrågan

8 februari, 2018
klimataktuellt-2018-02-08-1

Malin Isaksson och Therese Hjelseth besökte Kävesta för denna veckas aktuellt. De arbetar båda två med miljö- och klimatfrågor inom Region Örebro län. Under föreläsningen fick vi lära oss mer om de mål och strategier som finns internationellt, nationellt och regionalt, för att minska människans klimatpåverkan.

Parisavtalet ger hopp

Gränsen för vad vår jord tål, så att vi människor kan fortsätta leva här, beror på många olika saker. Klimatet är en del, men vi behöver även ta hänsyn till försurning, förändrad markanvändning och att många djurarter dör ut.

- Parisavtalet är viktigt. Om alla länder som skrivit på också följer det, så kommer vi kunna nå en temperaturökning på 1,5 grader, vilket är under tvågradersmålet. Det visar att det finns hopp om att saker är möjliga att göra, även om läget är allvarligt, berättade Malin Isaksson, utredningssekreterare på staben hållbar utveckling.

Positiva exempel från länet

Inom Örebro län kan man också se en positiv utveckling inom vissa områden. Bland annat berättade Therese Hjelseth, områdeschef på energi och klimat, att i Örebro län minskar växthusgasutsläppen  snabbare än riksgenomsnittet. Samtidigt räknas inte alla utsläpp med. Till exempel finns det ett mörkertal som handlar om vår privata konsumtion.

- Det är ju lätt att tänka att det är miljövänligt att handla via nätet. Men varorna måste fortfarande skickas. Om någon av er var och hämtade ut paket innan jul så såg ni hur många paket som skickas – och en stor del av dessa flögs långa sträckor, förklarade Therese.

Therese Hjelseth på Aktuellt 2018-02-08

Therese Hjelseth på Aktuellt 2018-02-08

Kävesta en föregångare inom Region Örebro län

Region Örebro läns miljöarbete handlar bland annat om att minska mängden engångsprodukter, som ofta används inom sjukvården. Nästan 28 % av organisationens miljöpåverkan kommer från dessa produkter. Men genom att byta ut t.ex. engångslakan, engångskläder och engångshanddukar så kan denna miljöpåverkan minska. Regionen ansvarar även för busstrafiken, som till stora delar går på biogas och rapsbaserade drivmedel.

Malin Isaksson menade också att Kävesta folkhögskola var ett inspirerande exempel inom Regionens verksamhet.

- Ni är verkligen en föregångsverksamhet, bland annat så som ni arbetar med ekologisk och rättvis mat i köket. Även Musikens hus representerar en ny typ av byggnad inom regionen, som är mycket miljövänlig och energieffektiv.

Miljögruppens aktiviteter

På Kävesta har det länge funnits en aktiv miljögrupp, med engagerade deltagare. Nu kommer gruppen att bli större, med representanter från alla klasser och utbildningar. Malin Norberg, som länge varit aktiv i gruppen, avslutade Aktuellt med att berätta lite om vad som skett genom åren.

- Vi har haft flera klädbytardagar som varit populära och gjort studiebesök, till exempel på Kung Markatta, berättade Malin.

Malin berättade om miljögruppens aktiviteter

Malin berättade om miljögruppens aktiviteter

Vill du läsa mer?

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017 – 2020

Parisavtalet

Kävestas miljöarbete

Miljögruppen ordnade klädbytardag

Musikens hus lyfter hela Kävesta

26 januari, 2018
Bengt Storbacka och Elisabeth Rosander gräver

”Ett spadtag för framtiden” kallade Bengt Storbacka, ordförande för folkhögskolestyrelsen, starten på byggandet av Musikens hus. Torsdagen 25 januari 2018 firade hela skolan nybyggnationen med musik, tårta och mingel.

All musikundervisning under ett tak

Genom byggandet av Musikens hus, som blir över 1100 m² stort, stärker till att börja med musiklinjens verksamhet med tillgång till moderna och väl anpassade lokaler. Stor vikt har till exempel lagts vid att åstadkomma god akustik och minimal överhörning, så att deltagarna kan öva utan att störa varandra. Närmare 200 personer söker varje år till musiklinjen, och det antalet kan öka i framtiden.

- Vi ser oerhört fram emot att få all verksamhet och alla kontor samlade i ett hus, där allt är anpassat efter musikens behov. Musiklinjen får nu nya möjligheter att fortsätta utvecklas. Vi är också övertygade om att det nya huset kommer att attrahera ännu fler nya sökande, säger Stig Erik Nerman, linjeledare på musiklinjen.

Förutom övningsrum och kontor kommer huset bland annat få en ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare. Salen ger efterlängtat utrymme åt Kävestas partyband. Tidigare har det ca 18 man starka bandet haft svårt att få plats i musikpaviljongen, som byggdes när Musiklinjen flyttade från Örebro till Kävesta på 80-talet.

Musikens hus – ritningar

Region Örebro län satsar på kultur

Region Örebro län är huvudman för Kävesta , som är en offentligägd folkhögskola. Nu satsar politiken och folkhögskolans styrelse alltså stort på att ge Kävesta ytterligare förstärkning som en viktig kulturell arena i regionen.

- Jag är glad att Region Örebro län satsar på sina folkhögskolor. Det ligger i linje med en nationell trend där folkhögskolorna, som länge legat lite i skymundan, börjar få mer plats, resurser och uppskattning för sin pedagogik. Musikens hus symboliserar också vikten av att satsa på kultur för både individen och samhället. Kävesta har länge varit en viktig kulturell arena i regionen och det kan vi nu fortsätta vara en lång tid framöver, säger Elisabeth Rosander, rektor.

Även Bengt Storbacka, ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn, och därmed också ordförande för folkhögskolestyrelsen, lyfte fram vikten av folkhögskolans kulturverksamhet under ceremonin.

- Kulturen ger otroligt mycket glädje. Den här fantastiska satsningen förebygger mycket tråkigt som vi bygger stora dyra hus för, nämligen sjukvården, säger Bengt Storbacka.

Bengt Storbacka talar

Bengt Storbacka talar

Byggnationen stärker hela skolan

Hela skolan kommer att dra fördel av nybyggnationen. En stor del av planeringen har handlat om hur de salar som tidigare använts av Musiklinjen ska kunna ge deltagarna på allmän linje, som läser in gymnasiet, fler klass- och grupprum.

Skolans stödfunktioner kommer kunna samlas på ett våningsplan och bli mer tillgängliga för deltagare som behöver hjälp. I den nuvarande musikpaviljongen kommer en mindre, tyst, matsal skapas för deltagare som behöver en lugnare miljö.

- Detta är ett spadtag för framtiden. Folkhögskolorna spelar en central roll i utvecklingen av regionen. Genom kultur, inspiration till självständigt tänkande och samhällskritik bidrar de till en socialt hållbar utveckling. Utbyggnaden som nu startar ger både kulturen och bildningen större plats i regionens utveckling. Genom denna satsning stärker vi inte enbart musiklinjen. Nya lokaler möjliggör även en fortsatt hög andel studerande på allmän linje, för att erbjuda så många som möjligt en ”första chans” att klara skolan, säger Bengt Storbacka.

Trendsättande miljövänligt hus

Musikens hus byggs utifrån den högsta nivån av miljöanpassning, vilket betyder att ventilation, energiförsörjningssystem och material är särskilt anpassat för att göra huset så klimatsmart som möjligt. Bland annat är huset självförsörjande på el genom solceller. Under sommarhalvåret kan Musikens hus försörja övriga skolan med el.


Fakta om Musikens hus

Byggtid

29 januari 2018 – mars 2019

Area

Över 1100m² fördelat på sex undervisningssalar, nio övningsrum, sju kontor, två teorisalar, ett notbibliotek, en konferenslokal, en verkstad, ett trevligt utrymme för deltagarna att ta en paus i övningarna, samt inte minst en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare.

Entreprenör

PEAB

Örebro rättighetscenter föreläste om diskriminering

25 januari, 2018
orebro-rattighetscenter-2018-01-25-01

Örebro rättighetscenter besökte Kävesta för att föreläsa på Aktuellt 25 januari 2018. Petra Elb, verksamhetsansvarig, berättade om organisationens arbete mot diskriminering.

Örebro rättighetscenter är en av 16 antidiskrimineringsbyråer i landet. Hos dessa kan var och en få gratis juridisk rådgivning i diskrimineringsärenden. Det innebär fall där någon blivit missgynnad utifrån minst en av de så kallade diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
Petra framför en whiteboard där de sju diskrimineringsgrunderna är skrivna.

Petra Elb föreläste om diskriminering på Kävesta

Om du är osäker kan du få hjälp

Men hur vet jag om jag blivit utsatt för diskriminering, och hur går jag vidare med ärendet?

- Det spelar ingen roll om den som diskriminerar gör det med goda eller onda intentioner. Om man uppfattar det som diskriminerande eller kränkande så är det fel. Och då kan man kontakta oss, så kan vi ta reda på vad som gäller, berättade Petra.

Kampen för allas lika rättigheter fortsätter

Petra berättade  kort om några av de steg som tagits för allas lika rättigheter under de senaste 100 åren.

- 1939 var det tillåtet att avskeda arbetande kvinnor som var gravida. Viktigt att komma ihåg är att alla dessa steg togs för att folk kämpade för sina rättigheter. En intressant aktion var till exempel när många började ringa in till Försäkringskassan och sjukanmäla sig, ända tills homosexualitet slutade klassas som en sjukdom 1979. Det är spännande att tänka på vad vi i framtiden kommer att titta tillbaka på och se som orättvisor idag, sade Petra.

Kontakter

Örebro rättighetscenters hemsida

Diskrimineringsombudsmannen

 

90-åring på återbesök till Kävesta

17 november, 2017
inga-klingberg-webb

Inga Klingberg (f.d. Andersson) gick lanthushållsskolan på Kävesta i mitten av 40-talet och bodde då på skolan. Idag gjorde hon ett återbesök, vid en ålder av 90 år.

Tillsammans med sin son och brorsdotter fick Inga en tur på skolan som den ser ut idag. Mycket är sig likt, men de kurser som Kävesta gav på den tiden var av ett helt annat slag.

- På lanthushållsskolan höll vi höns, grisar och kor. Vi gick upp tidigt för att mjölka. Jag vann andra pris i en mjölknings-tävling! Jag minns inte så mycket mer. Men jag kommer ihåg att jag svimmade när vi skulle nacka hönsen.

Vi vill verkligen tacka för möjligheten att möta en riktig Kävesta-veteran, som påminner om hur mycket som är sig likt, och olikt, sedan starten 1873.

Jag har lärt mig att jag kan åstadkomma mer än jag trodde

27 oktober, 2017
pauline-utvald-bild

Efter snart tre år på Kävesta folkhögskola är Pauline Bygdén strax färdig med sina behörigheter från gymnasiet. Men det kanske inte är det viktigaste hon får med sig från sin tid på Kävesta.

Pauline menar att tiden på Kävesta gett henne en starkare självkänsla och en tro på att hon har möjlighet att göra vad hon vill.

- Innan jag började på Kävesta hade jag inte så höga tankar om mig själv. Jag trodde inte att jag skulle vidareutbilda mig eller att det skulle bli något stort av mitt liv, berättar Pauline.

- Nu känner jag att jag verkligen har utvecklats som människa. Jag har lärt mig mycket om mig själv, att jag kan åstadkomma så mycket mer än jag trodde. Jag får höra att jag har så bra förmågor och tror mycket mer på mig själv nu.

Pauline upplevde sin tidigare skolgång som kall, systematisk och fyrkantig. Man lade för stort fokus på t.ex. att alla elever räkna samma tal i matteboken och göra saker på samma sätt. Det fanns inte så stor förståelse för olika personers behov.

- Här får man jobba i sin egen takt. Om det är något man inte förstår, eller en uppgift man behöver extra hjälp med, då får man allt stöd man behöver. Saker som känns jobbiga löser lärarna tillsammans med eleverna.

- Det är en trygghet att ha det så. Man vet att man inte bara blir ratad om man inte gjort rätt. Istället försöker man hitta ett sätt att göra det rätt på.

Detta var ett smakprov ur en filmad intervju med Pauline.

Hela intervjun kan du se här nedanför:

Videointervju med Pauline Bygdén på Allmän kurs

Sommarstängt

3 juli, 2017
Violetta blommor i fokus. I bakgrunden skymtas en dörr.

Kävesta folkhögskola har stängt mellan 3 juli och 6 augusti 2017. Vi öppnar igen den 7 augusti.

Akuta ärenden

Om du har ett akut ärende, SMS:a gärna rektor Elisabeth Rosander.

Elisabeth Rosander
070-552 82 06
lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Frågor om din utbildning – lämna återbud

Om du inte ska studera hos oss i höst, kontakta snarast din linjeledare för att lämna återbud. Kontakta även din linjeledare om du har frågor om din utbildning:

Allmän linje – Håkan Olsson

070-304 82 82
hakan.olsson@kavesta.fhsk.se

Danslinjen – Anna Gerdin

070-682 49 62
anna.gerdin@kavesta.fhsk.se

Konst- och formgivningslinjen – Anna S Pettersson

019-602 49 76
anna.pettersson@kavesta.fhsk.se

Musiklinjen – Stig Erik Nerman

073-980 86 60
stigerik.nerman@kavesta.fhsk.se

Frågor om boende och internat

Om du ska bo hos oss i höst och har frågor om internatet, kontakta husmor Melissa Persson-Fernsten.

Melissa Persson-Fernsten
070-607 45 81
melissa.persson-fernsten@regionorebrolan.se

Skolstart och inflyttning på internat

Höstterminen startar 22 augusti 2017. Mer information om skolstarten 22 augusti.

Vi tar emot nya boende på internatet den 21 augusti 2017. Mer information om inflyttning på internatet 21 augusti.

Bilder från Kävestadagen 2017

4 maj, 2017
Tre deltagare står framför ett fikabord i aulan.

Kävestas årliga öppna hus Kävestadagen hölls den 22 april. Här hittar du bilder från Kävestadagen 2017.

I vanlig ordning var dagen sprängfylld av dans, konst, musik, möjlighet att uppleva hur våra lektioner går till, ansiktsmålning och mycket mycket annat.

Kävestadagen i media

Kulturkälla vädjar till våren – Artikeln om Kävestadagen i Sydnärkenytt

Bilder från Kävestadagen 2017

31681 kronor till Musikhjälpen från Kävestas deltagare

21 december, 2016
Musikhjälpen Guldpåsar

Vid Kävestas julavslutning avslöjade Magnus Holm, som varit en av de drivande deltagarna i den grupp som arbetat för att samla in pengar till Musikhjälpen, hur stor summan till slut blev.

Märkbart rörd hade han bara en uppmaning innan han drog igång räkneverket som tickade upp mot slutsumman:

- Det här har vi gjort tillsammans. Titta på er själva, ta åt er, sträck på er, kramas!

Och sedan tickade det på. Tusen kronor, fem tusen, tio, femton, trettio…

Till slut landade räkneverket på 31 681 kronor och aulan exploderade i jubel. En otrolig summa pengar, som går oavkortat till att hjälpa fler barn i krig gå i skolan.

Deltagarna på Kävesta har arbetat med Musikhjälpen hela hösten. När temat avslöjades kände många ett extra driv att samla in pengar.

- Vi är vuxenstuderande som själva har kunnat välja att studera på Kävesta för att utvecklas. Vissa ser det som en andra chans och därför känns det extra angeläget att kunna ge andra möjligheten att studera, säger Magnus.

Pengar har samlats in vid offentliga arrangemang som konserter och dansföreställningar, samt genom att sälja fika och egenhändigt tryckta tygpåsar.

Som en grandios avslutning på insamlingen lyckades deltagarna även få två påsar med guldtryck signerade av Musikhjälpens tre programledare. De såldes sedan via auktion för över 700 kronor styck.

Foton och filmer från Musikhjälpen 2016

Magnus visar hur stor slutsumman blir

Signerade guldpåsar

Flashmob på Stortorget 16 december

Deltagarna fotograferas av SR:s Mikael Grönberg

Kävestas deltagare engagerade i Musikhjälpen

12 december, 2016
Magnus trycker tygpåsar till Musikhjälpen 2016

En grupp deltagare på Kävesta har entusiastiskt samlat in pengar till Musikhjälpen under hösten. Under vecka 50 inleds slutspurten, när Musikhjälpen slår upp sin bur inne i Örebro. Redan nu är gruppen uppe i cirka 6000 kronor och under veckan kommer de att medverka i en rad sammanhang för att samla in ännu mer pengar till att barn i krig ska få möjlighet att gå i skola.

Träffande tema

Magnus Holm läser in gymnasiet på Allmän linje och har varit drivande i gruppen. Temat, att fler barn i krig ska få möjlighet att gå i skola, väckte känslor hos många på skolan.

- Vi är vuxenstuderande som själva har kunnat välja att studera på Kävesta för att utvecklas. Jag tror att många av oss ser det som att vi har fått en unik möjlighet. Det skapar en vilja att hjälpa andra, säger Magnus.

Fika drar in mycket pengar

Under hösten har gruppen bland annat samlat in donationer i samband med offentliga arrangemang som skolan ordnat.

- Vi har även sålt hembakat fika på skolan. Första gången drog vi in tusen kronor. Det känns ganska typiskt för en folkhögskola att fika går hem, berättar Magnus med ett leende.

Egna tygpåsar

På onsdag 14/12 håller gruppen till på Våghustorget hela dagen för att bland annat sälja tygpåsar.

- Vi har både designat och tryckt påsarna själva. I Konst- och formgivningslinjens verkstad har vi kunnat screentrycka dem för hand, säger Magnus.

Ytterligare donationer kommer att tas emot under veckan i samband med Danslinjens föreställning på Örebro konsthall (14/12 & 17/12) samt Musiklinjens julkonsert i Nicolaikyrkan (15/12).

Alla evenemang vecka 50

Onsdag 14/12

8.00 – 18.00: Försäljning av bl.a. tygpåsar i tält på Våghustorget
17.00: Danslinjen ger föreställning i Örebro konsthall

Torsdag 15/12

19.00: Julkonsert med Musiklinjen i S:t Nicolai kyrka.

Lördag 17/12

13.30 & 15.00: Danslinjen ger föreställning i Örebro konsthall

Signild Håkansson berättade om Kävesta och folkhögskolans historia

16 september, 2016
En kvinna står på scen bakom ett högt ståbord.

Signild Håkansson besökte Mötesplats Kävesta i onsdags kväll. Signild berättade historien om både Kävesta och folkhögskolan som skolform. Flera tidigare deltagare och lärare var på plats för att återuppleva gamla minnen.

Själv startade Signild sin folkhögskolebana 1975, som lärare på Kävesta. Signild blev sedan skolans första kvinnliga rektor 1983 och arbetade här till 1994, då hon gick till Folkbildningsrådet.

Extra roligt denna kväll var att även Signilds mor, Rut, närvarade. Rut gick i sin tur på Kävesta 1947 och berättar så här om sin första dag:

I början av maj det året har jag packat min resväska. Den är lagom stor för pakethållaren på cykeln. Några läroböcker som jag lånat av en kamrat, och lite kläder har jag lagt ner.

Jag trampar på i landsvägsgruset, det är 18 km till Kävesta. Vid några gårdar är bönder på väg till morgonmjölkningen. På herrgårdsfälten dundrar traktorerna.

Jag speglar mig i den blanka cykellyktan framför styret och ser ett lyckligt ansikte. Tre månader framåt skall jag leva ett annat liv. Cykelhjulen sjunger frihetssånger.

En ensemble från Musiklinjens Jazz-, pop- och rockinriktning inledde kvällen, som när mörkret fallit avslutades med ett besök i skolans museum.

Bilder från Mötesplats Kävesta med Signild Håkansson